Posts

Irish Language and the Queer Experience: Dublin Fringe Festival 2021

Image
Tá scéal suimiúil le hinseacht ag pobal aiteach na Gaeilge i Meán Fómhair i mBaile Átha Cliath agus tá muid sa tóir ar lucht féachana!   Sa léiriú corraitheach úrnua Idir Mise agus Craiceann do Chluaise (24-26/09/2021) béarfar an lucht féachana ar aistear gáire, damhsa is foghlama trí 30 bliain den mhothúchán aerach, trasna na farraige ó Éirinn go Sasana agus ar ais arís.   Sa scéal faoistiniúil a chloisfear in Idir Mise agus Craiceann do Chluaise cíorfaidh an tÉireannach aerach Alan Walpole cuimhní a shaoil go neamhbhalbh. Theith Alan ón duairceas a bhí ag brú ar an bpobal – agus an pobal aiteach go háirithe – in Éirinn sna 1980idí go dtí dathanna na gclubanna aeracha i Sasana. Sa tóir ar shaol níos fearr agus saoirse phearsanta a bhí sé ach i gcaitheamh a shaoil bhí sé scartha ina aigne idir an dá thír. D’fhill sé ar Éirinn sa bhliain 2018, trí bliana tar éis an reifrinn um chomhionannas pósta. Níor aithin sé an tír a bhí roimhe amach ar theacht abhaile dó.   Tá an léiriú seo ar ch

Celtic Students Podcast, season 2, ep 8: Urban Gaelic Sociolinguistics

Image
In this episode, Alexandra Philbin interviews Chris Oates, a PhD researcher at the University of Edinburgh whose work focuses on urban Gaelic sociolinguistics. They discuss, among other things, what this focus involves, Chris’ PhD research project and research design and applying academic research to work on language policy and planning. Chris also shares advice with other early career researchers interested in studying Celtic languages in an urban context.  Please consult the list below for more information about some of the themes and organisations that were mentioned in this episode.  Language and Law   Ethnography   Sociolinguistics   Glasgow City Council   Language Policy and Planning   Misneachd  Gaelic Medium Education   PhD Internships  This episode is in English. It was recorded in June 2021.  Host: Alexandra Philbin  Guest: Chris Oates  Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US ( creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ ), available from freemusicarchiv

Celtic Students Podcast, season 2, ep 7: Béaloideas na hÉireann (Irish Folklore)

Image
[Gaeilge] San eipeasód seo, labhraíonn Stiofán Ó Briain le hAilbe van der Heide, scoláire béaloidis atá ag obair i gCnuasach Bhéaloideas Éireann, faoin mbéaloideas agus faoi bhéaloideas na hÉireann. Pléann siad a bhfuil i gceist leis an mbéaloideas, stair an Chnuasaigh, traidisiún an luchta sí, leigheasanna dúchais in Éirinn, béaloideas na rónta agus úsáid an ábhair bhéil mar ionsparáid chruthaitheach.  [English] In this episode, Stiofán Ó Briain talks to Ailbe van der Heide, a folklore scholar who also works in the National Folklore Collection, about folklore and Irish folklore. They discuss what folklore means, the history of the Collection, Irish fairy-lore, traditional cures in Ireland, seal-lore and the use of folklore as a creative inspiration.  Féach ar na háiseanna agus na saothair thíos le tuilleadh a fhoghlaim faoi bhéaloideas na hÉireann | Take a look at the resources and works below to learn more about Irish folklore:  Máistreacht i mBéaloideas agus Eitneolaíocht UCD | Mast

Learning Cornish

Image
Monument to Dolly Pentreath Copyright Pauline E and reused under CC BY-SA 2.0 Cornish is most closely related to Breton and Welsh, and as such makes an interesting language for those with a knowledge of Celtic languages to learn.  The modern revival dates from the publication of Henry Jenner’s ‘Handbook of the Cornish Language’ in 1904 and currently figures for the number of speakers vary between 300 fluent speakers to several thousand with a reasonable knowledge of the language.  We await the analysis of the 2021 census in which people were encouraged to write Cornish as one of the languages they speak and use with interest! Since the Covid pandemic began we have seen a huge uptake in the numbers of people learning Cornish thanks to the provision of online, rather than face-to-face, classes.  It has been possible for people both further afield in the British Isles, as well as others from Europe, the United States and Australia to join in classes and recently when planning the Adult

Celtic Students Podcast, season 2, ep 6: Learning Breton in Skol an Emsav

Image
In this episode, Nina Cnockaert-Guillou chats with Hélène Bonniec, a Breton teacher in Skol an Emsav, a school teaching Breton to adults in Brittany, and Bethan Ruth Roberts, a student in Hélène's first ever online class through the medium of English. Hélène explains how and why she became a Breton teacher and talks about the school's methods and classes. Bethan, a Welsh-speaker, talks about her own interest in Breton and fighting for minority language rights. Hélène and Bethan both speak with enthusiasm about seeing the world through Breton, and give some great recommendations (see below).  Links and notes:  Skol an Emsav ( https://www.skolanemsav.bzh/br/ )  Féile Liú Lúnasa Misneach (Ireland)  Misneachd Alba ( https://www.misneachd.scot ) GBB Festival (Gouel Broadel ar Brezhoneg) ( https://gbb.bzh/en/gbb2021-eng/ )  Oulpan method (via Skol an Emsav https://www.skolanemsav.bzh/br/editions/prenan-enlinenn/94-oulpan-1-2-3.html )  Nicolas Davalan  Cymdeithas yr Iaith ( https://cy

Dhá Bhliain de #FocalAnLae | Two Years of #FocalAnLae

Image
Ar an lá seo dhá bhliain ó shin, chuir mé tús le haistear focal. Bheartaigh mé go roinnfinn focal nua Gaeilge ar Twitter gach aon lá.  Ag an am sin, ní raibh sé i gceist agam feachtas fada blianta a dhéanamh de, ach ansin d’imigh bliain iomlán, bhíomar i lár paindéime agus bhí an oiread sin suilt á bhaint agam as #FocalAnLae a dhéanamh gur chinntigh mé leanúint orm. Ach d’imigh bliain eile ansin agus cé go bhfuil mé fós gafa le focail, agus go bhfuil mé fós ag iarraidh focail agus frásaí iontacha spéisiúla a roinnt le daoine ar líne, tá beartaithe agam anois an cúram laethúil a leagan díom. Tar éis dhá bhliain olltaitneamhacha, tá deireadh ag teacht le #FocalAnLae. Nuair a chuir mé tús le #FocalAnLae, uirlis chruthaitheach dom féin a bhí ann. Ba nós liom focal neamhchoitianta éigin, ar tháinig mé air i leabhar, i ndán, nó fiú san fhoclóir, a thógáil agus a roinnt, le frása samplach dem’ chuid féin lena ais. D’fhan cuid mhaith de na focail sin liom, mar gheall ar an gcleachtas cruthait

Writing a Conference Paper Abstract

Image
  Latheirt , 'excessive ale consumption' or 'massive hangover' according to Damian McMannus written by a monk as an apology for the poor contents of the following manuscript page. A Guide to Ogam , Maynooth Monographs no. 4 (Maynooth, An Sagart: 1991) An important reminder for writing your abstract from Saint Gall MS Codex Sangallensis 904, p. 204. Writing a Conference Paper Abstract You are doing a bit of research and you decided to submit your work-in-progress to a conference. Getting your paper onto the programme is your next step, and that starts with writing an abstract that will land it a place. Abstracts are brief snippets of information that introduce, by way of summary, a potential reader to your work. Too often, they become short papers in and of themselves, or they do not provide enough information to draw the continued interest of the reader. Below are a few helpful pointers to aid in writing an abstract that will get your paper to the next step. Keep It