Celtic Students Podcast, season 2, ep 9: Gwneud Doethuriaeth mewn PandemicDyma ein podlediad Cymraeg cyntaf! Mae'n sgwrs rhwng Alan Kersaudy, myfyriwr o Lydaw, a Jack Pulman-Slater. Myfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ydy Jack, arbenigwr ar gwestiynau goslef ag ynganiad y Gymraeg, a thiwtor Cymraeg cyfeillgar ac angerddol hefyd. Gwnaeth Alan ofyn iddo am y profiad o ysgrifennu traethawd doethuriaeth mewn pandemic, am yr asgogiadau a'i dywysodd ar y ffordd 'ma, ac am ei syniadau ar y gwahanol ddulliau dysgu Cymraeg ar lein ar y pryd... 

This is our first Welsh-language podcast, and a conversation between Alan Kersaudy, a Rennes 2 University student and Jack Pulman-Slater, a PhD student in Cardiff University, specialist on the Welsh prosodic system and a friendly and passionate Welsh tutor. In this talk, Alan asked him about the endeavor of making a dissertation during this challenging time, the motivations that guided him on this path, and his thoughts and doubts on the different Welsh self-teaching apps and online tools available out there. 


Mae'r bennod hon yn y Gymraeg. This episode is in Welsh. 
Recordiwyd ym mis Gorffennaf 2021. It was recorded in July 2021.
Cyfwelydd | Host: Alan Kersaudy 
Gwestai | Guest: Jack Pulman-Slater 
Cerddoriaeth | Music: “Kesh Jig, Leitrim Fancy” by Sláinte, CC BY-SA 3.0 US (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/), available from freemusicarchive.org.

Comments

Popular posts from this blog

LGBTQ Terminology in the Celtic Languages

Learning Breton / Deskiñ brezhoneg

Carantes Announcement